Projekt 313031N139

Projekt bol podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja

Spoločnosť I.P.A. – Kovovýroba spol.s.r.o. realizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ                                  I.P.A. – Kovovýroba spol.s.r.o.

Názov projektu                        Inovácia výrobného procesu v spoločnosti I.P.A – Kovovýroba, spol. s r.o., Tornaľa

Miesto realizácie projektu   Tornaľa

Výška poskytnutého NFP      310 500,00 EUR

Stručný opis projektu            Projekt spočíval v obstaraní inovatívnych technológií za účelom  zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.

Hlavný cieľ projektu              Zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu výroby krbov a krbových vložiek za účelom zvýšenia jeho automatizácie, efektívnosti a produktivity práce.

Dosiahnuté výsledky

  • Zavedenie vláknového laserového rezania tvarovaných dielov na ďalšie spracovanie za účelom zvýšenia kapacity, efektívnosti a pružnosti výrobného procesu tvarovaných rohových dielov
  • Zavedenie automatizovaného systému výmeny paliet – nakladania plechov pre laserové rezanie pre zvýšenie automatizácie a skrátenie trvania výrobnej operácie laserového rezania kovových dielov
  • Zvýšenie kvality laserového rezania kovových dielov pre výrobu krbov a krbových vložiek

Informácie o Operačnom progame Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk